Kể về một việc tốt mà em đã làm

Kể về một việc tốt mà em đã làm – Bài làm 1 Từ đầu năm học đến bây giờ trường em vẫn luôn phát động phong trào giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh, những người tàn tật hoạt…
Viết về loài cây em yêu quý

Viết về loài cây em yêu quý – Bài làm 1 Ở thị trấn nhỏ nơi mà em sống có đên trăm loài cây. Cây nào cùng có ích nhưng loại cây em yêu nhất là cây bàng. Trải dài trên…