Cách làm bài xã hội lớp 11

Hướng dẫn

Để có một bài văn nghi luận xã hội đạt điểm cao, các bạn cần nắm được những điều cơ bản như sau:

1.Mở bài: Cần ngắn gọn súc tích nhưng phải đầy đủ những vấn đề:

– Đưa ra lí lẽ để dẫn dắt yêu cầu của đề bài.

– Nêu tư tưởng, đạo lí cần nghị luận

2.Thân bài

Cần có đoạn văn dẫn dắt để đi vào phân tích từng luận điểm của vấn để. Trong từng bài, cần phân tích đầy đủ những luận điểm như sau:

-Luận điểm 1: Giải thích rõ nội dung tư tưởng đạo lí(Bằng cách giải thích các từ ngữ,các khái niệm..trong câu nói chứa đựng đạo lí tư tưởng)(Dùng thao tác lập luận:nêu câu hỏi –sau đó trả lời).

-Luận điểm 2: Phân tích các mặt đúng của nội dung tư tưởng đạo lí(Dùng luận cứ từ và xã hội để chứng minh).

-Luận điểm 3: Bác bỏ những biểu hiện chưa đúng,hoặc cách hiểu sai lệch có liên quan đến nội dung tư tưởng đạo lí(Dùng luận cứ từ cuộc sống và xã hội để bác bỏ).

-Luận điểm 4: Đánh giá ý nghĩa tư tưởng đạo lí đã nghị luận đối với đời sống và (Đặt biệt trong xã hội ). Rút ra bài học cho bản thân.

3.Kết bài:

– Tổng kết lại vấn đề đã nghị luận ở trên.

Xem thêm:  Top 10 website những bài văn mẫu hay lớp 3 mới nhất

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Topics #con người #cuộc sống #hiện nay #nghị luận xã hội #văn nghị luận