Cho bản tin sau: “Nhiều người khi đi du lịch rất muốn dắt theo một hoặc vài con vật… một phụ nữ ở Pháp vừa mở khu cư xá đầu tiên cho các vị khách du lịch bốn chân”. Hãy tóm tắt bản tin và đặt tên cho bản tin

Gợi ý

Đề bài:

Cho bản tin sau:

Nhiều người khi đi du lịch rất muốn dắt theo một hoặc vài con vật mà họ vẫn coi như những người bạn, người con. Song, tất cả các khách sạn đều không cho mang súc vật vào.

Để đáp ứng nhu cầu của những nguời yêu quý súc vật, một phụ nữ ở Pháp vừa mở khu cư xá đầu tiên cho các vị khách du lịch bốn chân.

Theo báo THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Tóm tắt bản tin.

Đặt tên cho bản tin.

Bài làm

a. Tóm tắt bản tin

Trước đây, tất cả các khách sạn đều không cho mang súc vật vào nhưng khu cư xá đầu tiên dành cho súc vật đã được mở bởi một phụ nữ người Pháp.

b. Đặt tên cho bản tin

“Khách sạn dành cho ”.

Tuyentapvan.com

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  "Chúng ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất phác, hăng hái, cần kiệm, xoá bỏ hết những vết tích nô lệ trong tư tưởng và hành động” (Hồ Chí Minh)
Topics #hiện nay #vật nuôi