Đằng sau những lời khuyên trong truyện Ở đây có bán cá tươi

Hướng dẫn

Cửa hàng bán cá mà “Ớ đây có bán cá tươi” là ổn rồi, để vậy cũng chẳng làm sao. Có điều, những ý kiến người ta góp, không phải hoàn toàn không có lí. Có bốn ý kiến:

Ý kiến thứ nhất:Bỏ chữ tươi đi, chẳng lẽ lại bán cá ươn hay sao? Kể cũng phải. Đề Ớ đây có bán cá là đủ. Còn tươi hay không, thì người ta sẽ chọn.

Ý kiến thứ hai:Bỏ chữ ở đây. Nghĩ kĩ, bỏ cũng được! Mà để cũng được. Để, với ý nghĩa phân biệt cửa hàng này với cửa hàng bên cạnh, người ta bán thứ khác. Bỏ đi thì biến thoáng hơn, dễ đọc.

Y kiến thứ ba:Bỏ hai chữ có bán, với lí là bày ra khoe hay sao mà phải đề là có bán. Lí này không vững lắm. Chỉ để mỗi một chữ củ không thôi thì trơ trụi, cửa hàng có bán cá thì phải đề bán cá là phải.

Ýkiến thứ tư thì quá đáng. Nghe mùi tanh là biết có bán cá rồi! Nói thế thì bán gì cũng không cần treo biển quảng cáo nữa. Thấy bày thứ gì tất nhiên là bán thứ ấy! Thế thì hết chuyện!

Ý kiến người khác góp có cái đúng, có cái sai, mình phải suy xét, rồi tùy từng trường hợp mà làm. Có chủ kiến là như vậy, chứ không phải khăng khăng giữ ý kiến ban đầu của mình. Như thế sẽ là bảo thủ.

Về cái biến này thì có thể giữ nguyên cũng được. Còn muốn sửa cho thoáng, dễ đọc thì đề Bán cá.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm trong xã hội hiện nay
Topics #Treo biển