Kể lại tai nạn của hai người bột

Gợi ý

Có hai người bột sống trong lọ thuỷ tinh, cách biệt với thế giới bên ngọài. Một hôm, có một con chuột già mò đến cậy nắp hộp, tha nàng công chúa và toà lâu đài của nàng vào trong cống. Chàng kị sĩ sống cùng sợ hãi, vội vã thúc ngựa đuổi theo và cũng bị lão chuột gian xảo lừa vào cống. Khi gặp được công chúa, biết mình bị lừa, chàng kị sĩ đưa công chúa lên thuyền chạy trốn. Không may, họ gặp chỗ nước xoáy, thuyền lật, cả hai bị ngâm nước, nhũn cả tay chân.

Tuyentapvan.com

Xem thêm:  Soạn bài Sức sáng tạo kì diệu