Mẫu báo cáo bị mất cắp tài sản

Hướng dẫn

A. Yêu cầu

– Biết cách làm đơn khai báo với cơ quan công an sở tại về một vụ trộm cắp đã xảy ra cho bản thân hoặc gia đình (một vụ mất cắp ).

– Nội dung và hình thức: nội dung rõ ràng, cụ thế nhưng ngắn gọn, đủ hiểu, không rườm rà, dài dòng, khó hiểu; chữ viết sạch sẽ, dễ đọc.

B. Một số điểm cần lưu ý

1. Đây là loại đơn không có mẫu quy định sẵn, nên cần theo đúng qui cách của loại đơn này đã được hướng dẫn trong sách Tập làm văn để làm.

2. Dựa vào nội dung đề bài để xác định cụ thể nội dung từng phần trong đơn. Nếu trong thực tế, bản thân cần làm đơn tương tự, có thể làm đơn đúng theo thực tế đã xảy ra đối với bản thân cho sát hợp.

c. Mẫu đơn

I. Tiêu ngữ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—0O0—

ĐƠN BÁO MẤT XE

II. Phần đầu lá đơn

– Kính gửi:Ban chỉ huy Công an phường………. quận………………………

– Em tên……………………………………, tuổi……………., học sinh lớp…………,

trường………………, nhà ở………………………………………………………….

-Nêu , địa điểm và sự việc xảy ra (mất xe).

III. Phần chính lá đơn

– Đặc điểm của chiếc xe:………………………………………………….

– Loại xe:………………., màu sơn:…………………, độ mới, cũ:……………….

– Vì vậy tôi làm đơn này đế xin khai báo với quý đồn và kính nhò' quý đồn điều tra truy tìm giúp (Yêu cầu, nguyện vọng).

IV. Phần cuối lá đơn

– Nêu lời cảm ơn.

– Nơi làm đơn, ngày, tháng, năm.

– Người làm đơn kí tên.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Chứng minh quan điểm sáng tác của nhà văn Thạch Lam
Topics #học sinh #thời gian #viết đơn #xe đạp