Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển dưới đây

Gợi ý

N3 VNPT

Bưu cục

Phát hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –

ĐIỆN CHUYỂN TIỀN ĐI

Chú dẫn chuyển:

Số liên tục chuyển:…

Chuyển đi:………….

Ngày, giờ:…………..

Điện báo viên:……….

Mào đầu

……….:. Từ………. Số………….. Tiếng……………. Ngày………. Giờ…………….

Dịch vu đặc biệt:………………………………………………………………………….

Điện chuyển tiền số: ĐTC………………………………………………………………..

Phần khách hàng viết

Họ và tên người gửi:……………………………………………………………………..

Địa chỉ (cần chuyển đi thì ghi)……………………………………………………………

Số tiền gửi:

(Bằng số trước và bằng chữ sau)

Họ và tên người nhận:…………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Bưu điện tỉnh trả tiền:……………………………………………………………………….

Tin tức kèm theo (nếu có):………………………………………………………………

Chữ kí kiểm soát

Ô dành cho việc sửa – chữa

… Ngày…. tháng… năm 200…

Giao dịch viên

(Kí tên và đóng dấu)

Bài làm

N3 VNPT

Bưu cục

Phát hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỆN CHUYỂN TIỀN ĐI

Chú dẫn chuyển:

Số liên tục chuyển:…

Chuyển đi:………….

Ngày, giờ:…………..

Điện báo viên:……….

Mào đầu…………. TU………. Số………….. Tiếng……………. Ngày………. Giờ…………….

Dịch vụ đặc biệt……………………………………………………………………………

Điện chuyển tiền số: ĐCT…………………………………………………………………

Phần khách hàng viết

Họ và tên người gửi: Đỗ Thị Quỳnh Trang.

Địa chỉ (cần chuyển đi thì ghi): 1913, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội.

Số tiền gửi: 1.000.000 đồng. (Một triệu đồng chẵn)

(Bằng số trước và bằng chữ sau)

Họ và tên người nhận: Lê Thu Hiền.

Địa chỉ: Tổ 22, phường Tân Quang, thị xã Tuyên Quang.

Bưu điện tỉnh trả tiền: 0

Tin tức kèm theo (nếu có): con vẫn khoẻ. Cháu Hằng đã thi đỗ cấp hai rồi ạ. Tháng sau con sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Chữ kí kiểm soát

Ô dành cho việc sửa chữa

… Ngày…. tháng… năm 200…

Giao dịch viên (Kí tên và đóng dấu)

Tuyentapvan.com

Xem thêm:  Em cần làm gì để bảo vệ môi trường – văn lớp 4
Topics #gia đình #hạnh phúc #tập thể