Đề bài: Nêu tóm tắt sáng tác nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Chứng minh sự thể hiện ấy qua các sáng tác của người.

Bài làm

Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.Sinh thời người đã để lại một kho tàng văn chương vô cùng quý giá. Hồ Chí Minh xem văn chương như một nhiệm vụ cách mạng, nhưng cũng sáng tác văn chương để giãi bày tình cảm của Người trước , cảnh vật hữu tình nên thơ.

Trước khi đặt bút, Bác thường đặt ra những câu hỏi: Viết để làm gì? Viết cho ai? Viết như thế nào? Mỗi bài viết của Bác đều nhằm phục vụ một mục đích cụ thể,văn phong của Bác như một lưỡi dao sắc nhọn chống lại kẻ thù. Trong suốt hoạt động cách mạng người đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều đối tượng nên sự nghiệp của người rất đa dạng từ thể loại chính luận đến thơ, văn xuôi. Các tác phẩm nổi bật của người như: Bản án chế độ thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập, lời kêu gọi toàn cuốc khác chiến. Bằng lời văn sắc bén, chặt chẽ, ngôn từ linh hoạt người đã truyền tải đến người đọc tinh thần kiên định, chắc chắn đầy chất “Thép” của người. Ngoài ra, trong các tác phẩm của người còn phải kể đến thể loại thơ, nổi bật nhất là tập thơ:Nhật kí trong tù đc viết năm 1943. Nhật ký trong tù không chỉ ghi lại những trong tù, mà còn có ý nghĩa tố cáo chế độ nhà tù khắc nghiệt của chính quyền Tưởng Giới Thạch. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, khó khăn bác phải gánh trên vai trách nhiệm lớn lao và nặng nề nhưng không vì thế mà Người bỏ qua việc sáng tác, Người viết: Nay ở trong thơ luôn có thép Nhà thơ cũng phải biết xung phong Với những lời khẳng định chắc nịch, đanh thép, thơ của người đã mang đến nguồn cảm hứng mới, tinh thần tự hào tự tôn, quyết tâm đánh giặc để giải phóng đất nước.

Xem thêm:  Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh - Văn hay lớp 12

Các tác phẩm văn học của Hồ Chí Minh như một sợi chỉ đỏ dẫn đường đưa cách mạnh Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Qua đó càng minh chứng cho thấy phong cách sáng tác văn chương đầy chất thép nhưng cũng không kém phần trữ tình, đầy xúc cảm của Nguời. Ví không có cảnh đông tàn Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân Nghĩ mình trong bước gian truân Tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.

Nguồn: Văn mẫu hay

Topics #cảnh sinh hoạt #con người #hồ chí minh #quan điểm #thời gian #văn học