Chiếu Cầu Hiền của Ngô Thì Nhậm đã thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm có thể động viên trí thức Bắc Hà tham gia xây dựng đất nước. Để học thật tốt bài này thì hãy cùng với Giải Văn đến ngay với bài soạn hôm nay nhé!

Soạn bài Chiếu Cầu Hiền của Ngô Thì Nhậm

Bài làm

Câu 1: Nội dung chính của bài Chiếu cầu hiền

* Bài Chiếu gồm có 3 phần như sau:

– Phần mở đầu (từ đầu cho đến chỗ “ý trời sinh ra người hiền vậy”): Tác giả cũng đã nêu ra được sứ mệnh của kẻ hiền tài.

– Phần nội dung (tiếp theo cho đến “vì mưu lợi mà phải bán rao”): Đây cũng chính là một lời kêu gọi người hiền và những hứa hẹn về những chính sách trọng dụng người hiền của nhà nước.

– Phần kết (Phần còn lại): Là lời bố cáo.

>>> Nội dung chính của bài Chiếu: Tác phẩm Chiếu cầu hiền là một văn kiện quan trọng, bài Chiếu cũng đã thể hiện chủ trương đúng đắn của nhà Tây Sơn nhằm để có thể động viên trí thức Bắc Hà tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.

Ta nhận thấy có thể thấy mấy điểm nổi bật như sau:

– Từ xưa cho đến nay có thể nói rằng người hiền xưa nay bao giờ cũng cần thiết cho công cuộc trị nước cả.

– Chính vì thế mà luôn cho phép tiến cử người hiền.

Xem thêm:  Bệnh thành tích - một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “căn bệnh” đó

– Cho phép người hiền tự tiến cử để có thể gúp dân giúp nước.

Câu 2: Đối tượng của bài chiếu

– Người đọc nhận thấy được chính đối tượng của bài viết là các sĩ phu Bắc Hà, để có thể nhằm kêu gọi nhân tài ra giúp nước, đồng thời cũng là để giúp vua trong công cuộc tái thiết xây dựng triều đại mới tốt đẹp và phồn thịnh hơn

– Chúng ta có thể nhận thấy được chính phần bài viết mở đầu bằng những câu văn khích lệ nói lên vai trò cũng như là sứ mệnh của người hiền. Tất cả các điều này cũng đã khiến cho những người còn đang băn khoăn hoặc cũng đang cố gắng như né tránh phải suy nghĩ. Ta nhận thấy được lập luận tiếp tục được triển khai bằng những lời văn đầy khoan dung, đồng thời như cũng đã lại thể hiện thái độ cầu thị, một thái độ luôn luôn biết trọng dụng người tài của Quang Trung. Dĩ nhiên cho đến cuối cùng không thể thiếu chính sách tuyển dụng và ưu đãi của nhà nước đối với người hiền được.

– Thông qua bài chiếu này có tính mẫu mực và cũng đã lại thể hiện trong sự chặt chẽ và tính chất logic của các luận điểm. Luận điểm logic ngay trong sự thuyết phục khéo léo, cũng chính trong cách bày tỏ thái độ khiêm tốn của chính người viết (đồng thời cũng là người có tư tưởng chỉ đạo – vua Quang Trung)

Xem thêm:  Bình luận suy nghĩ về vinh và nhục trong cuộc sống con người

– Có lẽ rằng cũng các từ ngữ dùng trong bài tạo cảm giác trang trọng và mang được một sự thiêng liêng.

Soạn bài Chiếu Cầu Hiền

Câu 3: Nhận xét và chỉ ra tư tưởng và tình cảm của vua Quang Trung qua bài chiếu:

– Trước hết ta có thể nói đó chính là mọi tầng lớp nhân dân từ quan đến dân, từ quan nhỏ cho đến quan lớn dường như cũng đều có thể dâng thư bày tỏ công việc. Thực sự đây cũng chính là chính sách lấy dân làm trọng.

– Thêm nữa đó chính là cách tiến cử người tài hết sức thông thoáng với việc có thể tự mình bày tỏ công việc, hay đó quan tiến cử hoặc dân thư tự tiến cử.

– Đoạn cuối cũng đã thể hiện được chính lời kêu gọi chân thành những người có đức có tài hay ra phụng sự đất nước ngày một tốt đẹp đồng thời mang lại cho nhân dân có thể hưởng phúc dài lâu.

>>> Thông qua đây ta nhận thấy được “Chiếu cầu hiền” cũng đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung ngay chính trong công cuộc xây dựng đất nước sau thời phân li. Vua Quang Trung cũng đã có những đánh giá cao được vai trò của người hiền tài trong công cuộc xây dựng đất nước. Đây cũng chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta đã được kế thừa tính từ thời Lí Công Uẩn.

Chiếu cầu hiền là một tác phẩm đặc sức nói về tài năng, tầm nhìn xa trông rộng của ngườ cầm quyền. Với bài soạn đầy đủ cũng sẽ mang đến cho các em học bài tốt nhất.

Xem thêm:  Phê phán thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ngợi ca lòng vị tha, tình đoàn kết. Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên

Chúc các em học tốt!

Minh Minh

Các em có thể tham khảo một số bài soạn liên quan đến chương trình Ngữ văn 11 dưới đây:

Soạn bài Hai đứa trẻ

Soạn bài Chí Phèo

Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Soạn bài Bài Ca Ngất Ngưởng

Topics #Bài ca ngất ngưởng #chí phèo #Chiếu cầu hiền #hai đứa trẻ #Ngô Thì Nhậm #suy nghĩ #Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc