Viết đơn xin vào Đội thiếu niên Tiền phong lớp 3

Bài làm 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2018

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học X cùng Ban chỉ huy Liên đội của trường.

Em tên là: Nguyễn Ngọc Lan.

Sinh ngày: 21 tháng 12 năm 2005.

Học sinh lớp 3D, trường Tiểu học X.

Là một học sinh đã theo học tại một ngôi trường có bề dày thành tích về các hoạt động tiêu biểu như Đội Thiếu niên Tiền phong của trường Tiểu học X, em rất mong muốn được tham gia vào các hoạt động của Đội, trở thành một trong những Đội viên sáng giá và tích cực nhất. Trong suốt thời gian vừa qua, được chứng kiến các công tác của Đội, được thầy cô và các anh chị giảng giải, em đã hiểu rõ vị trí quan trọng, yêu cầu, mục đích mà Đội hướng tới… Vậy nên em làm đơn này xin được duyệt vào Đội, trở thành Đội viên. Em xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Đội, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy và tích cực tham gia các hoạt động của Đội cũng như của trường.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Lan

Nguyễn Ngọc Lan

Bài làm 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm:  Em hãy kể về tình cảm của em đối với chị gái em

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017.

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: – Ban phụ trách Đội trường Tiểu học A.

– Ban chỉ huy liên đội.

Em tên là: Trần Trung Kiên.

Sinh ngày 12 tháng 05 năm 2005.

Học sinh lớp 3A, trường Tiểu học A.

Sau một thời gian được tìm hiểu và học tập nghiêm túc về điều lệ của Đội và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em đã nhận thấy Đội là một nơi rèn luyện tốt cho các đức tính, tác phong… cho học sinh chúng em, đồng thời cũng là nơi bảo vệ các quyền lợi và lợi ích của chúng em. Bởi vậy, em làm đơn này xin được Ban phụ trách Đội cùng Ban chỉ huy liên đội duyệt em trở thành Đội viên của trường.

Em xin hứa sẽ thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy, trở thành một Đội viên gương mẫu, nghiêm túc và tích cực.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Kiên

Trần Trung Kiên

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Nhạt phấn phai hương
Topics #học sinh #học tập #thời gian #trường tiểu học #viết đơn