Viết mở bài theo hai cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp cho đề bài Kể một câu chuyện mà em yêu thích

Gợi ý

1. Mở bài trực tiếp

Trong các truyện mà em đã được học và đọc, em thích nhất là câu chuyện “Bàn chân kì diệu”. Sau đây em xin kể câu chuyện này.

2. Mở bài gián tiếp

Sống ở đời phải có và nghị lực. Bởi nếu có , nghị lực chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn. Đó là điều mà tôi đã học được qua câu chuyện “Bàn chân kì diệu". Chuyện là thế này:

Tuyentapvan.com

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Nghị luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng
Topics #ý chí