Viết phần mở bài theo kiểu gián tiếp, phần kết bài theo kiểu mở rộng đề tập làm Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi

Gợi ý

– Mở bài: Người xưa thường có câu nói rằng: ”. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm, bền chí, không nản lòng khi gặp thất bại thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Đó là điều tôi đã học được qua câu chuyện “Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi”. Chuyện là thế này:

– Kết bài: Bạch Thái Bưởi thực sự là một tấm gương sáng về và nghị lực cho thế hệ sau.

Tuyentapvan.com

Xem thêm:  Đề ôn tập kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 – Tuần 25
Topics #Có chí thì nên #văn kể chuyện #ý chí